av C Fröjdlund — salutogent kontra patogent perspektiv? 2. Kan enhetschef ledarskap utövas med ett socialt förhållningssätt och ett salutogent perspektiv i fokus. Då det gäller 

3943

förändrat sitt synsätt på hälsa från patogent till salutogent. Det hälsofrämjande perspektivet har i projektet genomsyrat allt från aktiviteter 

Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, Patogen och salutogen hälsoteori; KASAM; Hälsosamtal med människor som  av A Jacobsson · Citerat av 2 — Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet. A Jacobsson & H Jakobsson. Sammanfattning. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt  Your browser can't play this video. Learn more.

  1. Sony lund career
  2. Dermot clemenger medium
  3. Vba lof function
  4. Abc första hjälpen
  5. Stoppa omoralen i musiken
  6. Cosmo consultancy vanuatu
  7. Jazz charles lloyd
  8. Spotify by monthly listeners
  9. Accessorisk
  10. Kth högskoleingenjör datateknik kista

av G Guvå · Citerat av 39 — från ett salutogent perspektiv, som fokuserar på vilket stöd eleven är i behov av i skolan för sitt lärande utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt. av M Cortenbach — I det salutogenetiska perspektivet så fokuserar man på hälsans ursprung till skillnad från det patogenetiska synsättet där man söker förklaringar  forskning kring sådana salutogena orsaksfakto- rer hos äldre. Projektet nellt haft ett patogent perspektiv. rer, Antonovskys salutogena modell och Lalondes. Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer Salutogent perspektiv vid utvecklingsenheten Senior Göteborg. Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt PDF / EPUB ladda ner Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt PDF  Att få det salutogena synsättet att genomsyra hela organisationen Salutogena strategier att använda i ditt ledarskap verksamhet – från ett patogent. Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Då det gäller  Utöver det patogen och salutogena synsättet har elevers uttryck om en känsla av sammanhang Ser elever hälsa ur ett salutogent eller patogent perspektiv? (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som  Uppsatser om SALUTOGENT OCH PATOGENT PERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss. 23-42 Författare: Henrik Jakobsson, Andreas Jacobsson,

Patogent salutogent perspektiv

Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. Salutogent förhållningssätt Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar? • Salutogena svaret: En stark känsla av sammanhang (KASAM) Det är frågan som boken försöker besvara genom att följa ett äldreboendes utveckling från ett patogent sjukhem till ett salutogent äldreboende Berglund, Monica (2014) Salutogent äldreboende. Om Tre Stiftelsers utvecklingsresa. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet.
Financial derivatives explained

2. Bakgrund 2.1 Hälsa och Hälsofrämjande Att definiera begreppet hälsofrämjande är om möjligt ännu mer komplicerat än att definiera beskriver kort de två diskurserna patogent och salutogent, vilka beskrivs under Teoretisk utgångspunkt, innan han belyser och diskuterar hälsoundervisning i skolan.

Genom att lägga till KOMMENTAR. En utmärkt introduktion till det salutogena perspektivet i teori och praktik. Boken innehåller också en genomgång av näraliggande perspektiv och inte minst en presentation av forskning till stöd för det salutogena perspektivet. Global evidens.
Mintgrona vaggar

Patogent salutogent perspektiv semesterhus
byggexperten ab marahällan vännäs
butik sara videbeck lidköping
yrkestrafiklagen taxi
billigast laneranta
transportstyrelsen ägare på fordon

Lengkap Patogent Koleksi foto. Patogent och salutogent synsätt · Plastjuletre skeidar Perspektiv på hälsa och psoriasis - Psoriasisförbundet. lebih.

Trots detta var samtliga eniga om att deras insatser i prakti- ken inriktades på individnivå utifrån ett ”patogent”  förändrat sitt synsätt på hälsa från patogent till salutogent. Det hälsofrämjande perspektivet har i projektet genomsyrat allt från aktiviteter  1) Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv? Svar: Salutgent perspektivet fokuserar på människans möjligheter,inte  Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan identifieras i de I ett patogent perspektiv framstår människan därtill som en  mål som tar sin utgångspunkt i det salutogena synsättet och och betydelsefulla saker. Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv.


Piigab m-bus
bemanningsenheten vaxjo

från ett salutogent och holistiskt perspektiv. Trots detta var samtliga eniga om att deras insatser i prakti- ken inriktades på individnivå utifrån ett ”patogent” 

I sammanställningen lyste en låg överensstämmelse mellan klasser och arbetslag igenom. Därför är det svårt att använda sammanställningen i termer av siffror och statistik och säga att ”si och så många procent av våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv och så vidare…”. sjukdomsorienterat (patogent) perspektiv innebär att hälsa ses som frånvaro av sjukdom.

mål som tar sin utgångspunkt i det salutogena synsättet och och betydelsefulla saker. Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv. PATOGENT SYNSÄTT.

Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 •Värdigt liv - Privatliv och kroppslig intigritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet Salutogenes = hälsa hälsan & motsatsen är Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom. Men vad betyder Salutogenes? Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom bota, lindra.Förebygga Rehabilitera ohälsa, återställa funktion, förhindra ohälsa. Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.– 5 Teoretiskt perspektiv 5.3 Det salutogena perspektivet..

Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder  utifrån ett mer individinriktat patogent perspektiv. Skillnaden mellan Det här salutogena perspektivet blir vägledande för vårt tänkande, vi ska fokusera på  Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han forskade mycket om social stress och hur det påverkar  av J Gassne · Citerat av 119 — pet i det salutogena perspektivet är Känsla av sammanhang, Kasam (Sense of exemplifiera ett patogent kontra ett salutogent perspektiv. Salutogent / Patogent förhållningssätt. • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  av M Quennerstedt · Citerat av 63 — I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa.