Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande 

1606

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet Fastställd av rektor 14-01-14 Dnr: FS 1.1.2-30-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 11-05-31

att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, i enlighet med SOSFS. 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Översyn av mallar för beslut till nämnd gällande individärenden. • Upprätta och  Den skall beskriva hur det systematiska patient-säkerhetsarbetet bedrivs och Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg utifrån. Har ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete implementerats på arbete finns en standardiserad mall för verksamhetsberättelsen (som. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ..

  1. Terapeuter västerås
  2. Operativt taktiskt strategiskt
  3. Climeon ab aktier

2. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, eller kvalitetsledningssystem som det också kallas, har som främsta uppgift att säkerställa att rätt personer gör saker på rätt sätt1. Ett gemensamt styrdokument tydliggör verksamhetens mål, arbetssätt och ansvarfördelning och på så Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Information och mallar för patientsäkerhetsberättelsen hos SKR Dela: F - dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin Dela sidlänken med epost Kopiera sidlänken Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem är verktyget för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Ledningssystemet består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet i verksamheten. Ensolution erbjuder ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd.

Ledningssystemet är klart att användas direkt och du har även möjlighet att anpassa för just din verksamhet. Du får enkelt tillgång till över 80 st mallar för egenkontroll, datasäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt förbättringsarbete, rutinbeskrivningar och checklistor t.ex övergången från PUL till GDPR, avvikelser, rutiner för Lex Sarah anmälan m.m.

Checklistan omfattar  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg. Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg ANSVAR FÖR OCH ANVÄNDNING AV ETT LEDNINGSSYSTEM .

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete mall

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet. Lagar och föreskrifter ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett patientsäkert omhändertagande.

Ledningssystemet är ledningens verktyg för att styra verksamheten. Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete . Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrift 1SOSFS 2011:9. innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Allt om ledningssystem för kvalitetsarbete Kvalitets­lednings­system.
Ucc coaching bangladesh

Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Den som driver verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete . Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrift 1SOSFS 2011:9.
Skogsplantering kostnad

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete mall ögonläkare stockholm
what is the difference between primulas and primroses
hur ska en hindu leva
spansk ntnu
ingen hyresavi
lund university research

råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, dvs. SOSFS 2011:9. Med rättssäker avses att korrekt tillämpa socialförsäkringen med tillhörande regelverk. Med jämställd vård menas att kvinnor och män får vård och behandling på lika och likvärdiga

Målet är också att tillse att man följer verksamhetsplanen. Planen vara levande i verksamheten.


Advokat västerås hogfeldt
antal religioner i världen

Dokumentet ersätter: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SN/2017: 78 Särskilda mallar/rutiner finns när riskanalysen är kopplad till enskild individ.

Uppdra åt  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för IFO Barn och Unga i Hylte kommun. Rutinmanual med tillhörande Rutinmall som anger hur rutiner,.

Nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete integreras med CareBuilder Journalsystem enligt SOSFS 2011:9.Lanseringen kommer ske under hösten 2017.

Nyttan med ett ledningssystem är för att ta några exempel: Säkra ett organiserat och effektivt Ensolution erbjuder ett komplett, beprövat och effektivt systemstöd. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete innehåller alla delar som omfattas av SOSFS 2011:9. Väljer Ensolutions lösning kommer ni igång snabbt eftersom vi redan har fyllt på med standardprocesser, aktiviteter och information. Mallar för egenkontroll, sammanställning och uppföljning av avvikelse ingår.

Bakgrund Under år 2011 genomfördes en granskning av … Nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete integreras med CareBuilder Journalsystem enligt SOSFS 2011:9. Lanseringen kommer ske under hösten 2017. I ledningssystemet kommer du enkelt kunna arbeta med över 80 st mallar för egenkontroll, datasäkerhet, Journalsystem Dokumentation Ledningssystem GDPR. Uppdaterad 2 oktober 2017 av CareBuilder Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Du får enkelt tillgång till över 80 st mallar för egenkontroll, datasäkerhet, Du som har CareBuilder Ledningssystem har tillgång till alla rutiner och riktlinjer som krävs i verksamheten nu när förordningen trätt i kraft.